Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

1:20:01
Hajde cure. Ne treba da se svaðate
Treba da živimo zajedno.

1:20:04
To znaèi da budemo džentlmeni.
Zar ne, Lucy?

1:20:25
Ne mogu više da izdržim.
1:20:28
Imam 22. Niko se izgleda ne seæa toga.
1:20:32
Ona još uvek misli da sam dete.
1:20:34
- Ona sve radi da ti saèuva život.
- Koji život?

1:20:40
Koliko još moram da ostanem ovde traæeæi život kao budala?
1:20:44
Ovo je jedino što je smislila.
1:20:49
Ljudi æe sve uraditi za one koje vole.
1:20:52
To što me tera da ovako živim zovete ljubavlju?
1:20:56
Da. To je ljubav.
1:20:59
Kako god ti izgledala,
to je ljubav!

1:21:06
Ja--
1:21:12
sam izgubila dva muškarca koja sam najviše volela u ratu.
1:21:18
Ali mi nije dat izbor.
1:21:23
Da sam ja Hesterinom mestu...
1:21:28
moguæe da bih isto postupila.
1:21:34
Šta god želite.
1:21:36
Pošaljite joj nešto toplo.
1:21:40
Znaš šta joj treba.
1:21:44
Nisu joj dali vremena ni da uzme maramicu.
1:21:51
Ostavila je pismo za tebe.

prev.
next.