Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

1:22:00
Švajcarski konzul æe doæi ovog popodneva sa nekim ekspertima.
1:22:04
Biæe u nekim velikim iznenaðenjima.
1:22:06
Kao taj lažni Picasso
i oni Legeri.

1:22:09
Kako god pravi ili lažni...
1:22:11
moraju znati da slike pripadaju stranoj kompaniji.
1:22:15
Elsa ništa ne poseduje.
zvanièno!

1:22:19
Ni vilu ili bilo šta drugo.
1:22:23
Nikad mi o tome nije prièala.
1:22:26
Sve je uvek sama potpisivala.
1:22:29
Elsa je luda ali ne i pri...
1:22:32
odbijanju da se zaštiti od potencijalnih problema.
1:22:36
A bio si to ti koji si je usmerio kako da reši probleme?
1:22:41
Ne ja, moja advokatska firma.
1:22:52
Elsa, pozvani smo na novogodišnje veèe!
1:22:57
- I ti si pozvana takoðe!
- U palaèu kod grofa Bernardinija.

1:23:00
Elsa, draga, da nemaš možda par èarapa?
1:23:03
- Ne znam.
- Možemo li da ti pogledamo u prtljag?

1:23:07
Da da samo napred.
1:23:09
Ti si srce!
1:23:13
Oh, Elsa, Elsa,
mogu li molim te da uzmem ovo?

1:23:16
- Da, Hazel. To si ti. Zadrži je.
- Hvala ti!

1:23:19
- Misliš li da mi stoji?
- Da, Molly.

1:23:26
Oh, moj Bože!
1:23:28
Zar moj batler misli da zimujem u
u Monte Carlu, zaboga?

1:23:31
Svilene èarape!
1:23:35
O ne verujem!
1:23:38
Osetite ih!
Divno!

1:23:41
Osetite svilu!

prev.
next.