Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

1:30:57
Da li znaš da je profesor Cassuto
Jevrejin?

1:31:01
Gde ga vode?
1:31:03
Gde god da ga vode...
1:31:04
nikad ga više neæemo videti.
1:31:36
Ovde smo ovde smo
1:31:39
Ghirlandaio, Ghirlandaio
ovde smo, ovde smo

1:31:44
- Santa Fina, onde smo
- Moramo požuriti. Tako je.

1:31:49
Stavimo to ovde.
1:31:52
- Nastavite s muzikom!
- Hajde hajde!

1:31:57
Georgie, Georgie!
Èekaj! Gledaj!


prev.
next.