Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

1:31:01
Gde ga vode?
1:31:03
Gde god da ga vode...
1:31:04
nikad ga više neæemo videti.
1:31:36
Ovde smo ovde smo
1:31:39
Ghirlandaio, Ghirlandaio
ovde smo, ovde smo

1:31:44
- Santa Fina, onde smo
- Moramo požuriti. Tako je.

1:31:49
Stavimo to ovde.
1:31:52
- Nastavite s muzikom!
- Hajde hajde!

1:31:57
Georgie, Georgie!
Èekaj! Gledaj!

1:32:00
Trebalo bi da imamo neko platno da je zaštiti?
Dušeke ili tako nešto.

1:32:04
Dobro je.
Sve dok se ne dodiruje, ne brini.

1:32:07
Pa ti to radi.
Ja sam previše nervozna.

1:32:09
Nabavi malo vina,
i donesi mi malo.

1:32:11
- Ovo je bolje nego Earl Grey!
- Ne mogu to da gledam.

1:32:15
Èini me toliko nervoznim.
Daj mi piæe.

1:32:22
Užasno sam zabrinuta.
Ništa nisam èula od Wilfreda.

1:32:26
- Luca ti je dao poruku. Siguran je.
- Da znam--

1:32:28
- Siguran? Sa onim teroristima?
- On se bori za slobodu.

1:32:32
Rekla si da je Wilfred uvek radio pravu stvar.
Trebalo bi da si ponosna na njega.

1:32:35
Jesam, jesam.
Ali bio bi sigurniji ovde sa mnom.

1:32:37
Ne možeš ga èuvati upakovanog zauvek.
Dobro je sad, misli na njega.

1:32:41
Pa zar nisam ?
1:32:43
Možda si mislila više na sebe.
Da li ti to smeta što kažem?

1:32:48
Da naravno.
1:32:57
Oh, nadam se da je dobro.

prev.
next.