Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

1:39:01
prekini da živiš u svetu fantazije, Hester.
1:39:05
Mussoliniju se fuæka za tebe ili bilo koga od nas.
1:39:10
Elsa
je platila raèune...

1:39:15
i nikad nije tražila da joj se iko zahvali.
1:39:18
Pitaj Lucu.
On je sve sreðivao.

1:39:32
Luca, je li ovo istina?
1:39:36
Da Gðo. Hester.
1:40:05
Elsa? Ovde Gða. Hester.
1:40:07
- Otvori vrata. Moram da razgovaram s tobom.
- Odlazi.

1:40:11
Imam poruku od Vittoria.
1:40:35
Zar se ne bi prepustila?
1:40:38
Daj mi prokletu poruku, Hester.
1:40:41
Njegova je poruka kristalno jasna.
1:40:44
Mary mi kaže da si sve prepisala njemu.
1:40:47
- Sav svoj posed?
- Da.

1:40:51
- I sav svoj novac?
- Da.

1:40:53
Pa sada kada ima sve što poseduješ želi
te uhapšenu i verovatno mrtvu.

1:40:57
On neæe doæi.
1:40:59
Drži se vrlo daleko.
I sve je prepustio Gestapu.


prev.
next.