Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

1:40:05
Elsa? Ovde Gða. Hester.
1:40:07
- Otvori vrata. Moram da razgovaram s tobom.
- Odlazi.

1:40:11
Imam poruku od Vittoria.
1:40:35
Zar se ne bi prepustila?
1:40:38
Daj mi prokletu poruku, Hester.
1:40:41
Njegova je poruka kristalno jasna.
1:40:44
Mary mi kaže da si sve prepisala njemu.
1:40:47
- Sav svoj posed?
- Da.

1:40:51
- I sav svoj novac?
- Da.

1:40:53
Pa sada kada ima sve što poseduješ želi
te uhapšenu i verovatno mrtvu.

1:40:57
On neæe doæi.
1:40:59
Drži se vrlo daleko.
I sve je prepustio Gestapu.

1:41:02
Ali ja imam pasoš.
1:41:04
Taj pasoš ništa ne vredi.
Georgie kaže da je to smrtni nalog.

1:41:07
Preplašena sam.
1:41:10
Da, pa, da,
Naravno da si svi smo.

1:41:15
Luca æe ti pomoæi,
o, i njegovi prijatelji.

1:41:18
Moj unuk je sa njima.
Pomoæi æe ti da izaðeš iz Italije.

1:41:20
Moraš se spremiti, molim.
Šta želiš da poneseš?

1:41:24
- Ja ne-- ovo.
- U redu.

1:41:29
Zašto mi pomažeš?
1:41:31
Uvek si me mrzela.
1:41:34
Zato što smo biæa dva razlièita sveta, ti i ja.
1:41:38
Zato što sam te prezirala,
a ti mi se smejala.

1:41:43
"Scorpioni."
1:41:45
I zato što uprkos svemu...
1:41:47
bila si vrlo ljubazna prema nama i èuvala to kao tajnu.
1:41:52
I zato što smo obe bile glupe žene.
1:41:56
I što smo obe verovale muškarcima
za koje se ispostavilo da su kopilad.


prev.
next.