Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

1:42:01
- Vittorio.
- I Mussolini.

1:42:04
Hajde sad.
1:42:06
- Pokušavaš li da me se otereseš?
- Apsolutno.

1:42:20
- Oh, izgledaš odlièno u pantalonama.
- Hvala.

1:42:22
- Upravo sam bila sa tvojom babom.
- Kako je ona?

1:42:25
Odlièno, toliko je ponosna tobom. A i ja sam.
1:42:27
Hajde hajde.
1:42:31
- Ostani ovde dok brod ne doðe.
- Okay.

1:42:36
Doði ovamo. Ne znam koliko još vremena imam.
Hoæu nešto da ti kažem.

1:42:42
Seæam se kada je tvoja majka bila u nevolji.
1:42:45
- Moja majka?
- Da. i si bio nevolja.

1:42:48
- Ja?
- Da.

1:42:50
Bila je trudna. Znali smo da je tvoj
otac lažov i da je neæe oženiti.

1:42:55
Tako da niko od njenih prijatelja
nije hteo da ona prolazi kroz to.

1:42:59
Želim da nešto znaš,
stvarno te je želela.

1:43:04
I rekla sam joj,
"Ne slušaj ih. Oni su idioti.

1:43:07
Samo slušaj srce,
i ako ga voliš rodi ga."

1:43:13
Tako da ja nisam bila za tebe tada tamo,
ti sada ne bi bio za mene ovde.

1:43:19
Želeo bih da nisi morala da odeš.
1:43:22
Volela bih da ništa nisam morala.
Nedostajaæeš ni mnogo.

1:43:28
Uvek æu te se seæati.
1:43:30
Kada se vratim i ti imaš ženu i mnogo dece...
1:43:34
i neæeš me se seæati.
1:43:37
I dalje te neæu zaboraviti.
1:43:40
Pa da,
ja sam nezaboravna.

1:43:44
Ali ne govori mi to.
Znaš da su žene osetljive.

1:43:51
- Brod je ovde, vreme za polazak.
- Ok, ok.


prev.
next.