Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

1:43:04
I rekla sam joj,
"Ne slušaj ih. Oni su idioti.

1:43:07
Samo slušaj srce,
i ako ga voliš rodi ga."

1:43:13
Tako da ja nisam bila za tebe tada tamo,
ti sada ne bi bio za mene ovde.

1:43:19
Želeo bih da nisi morala da odeš.
1:43:22
Volela bih da ništa nisam morala.
Nedostajaæeš ni mnogo.

1:43:28
Uvek æu te se seæati.
1:43:30
Kada se vratim i ti imaš ženu i mnogo dece...
1:43:34
i neæeš me se seæati.
1:43:37
I dalje te neæu zaboraviti.
1:43:40
Pa da,
ja sam nezaboravna.

1:43:44
Ali ne govori mi to.
Znaš da su žene osetljive.

1:43:51
- Brod je ovde, vreme za polazak.
- Ok, ok.

1:44:05
Postoji brod oko milju odavde koji æe te preneti na sigurno.
1:44:09
Sreæno.

prev.
next.