Three Kings
prev.
play.
mark.
next.

:01:01
Mai tragem ?
:01:02
Poftim ?
:01:04
Mai tragem
în oameni sau nu ?

:01:06
Tragem ?
:01:07
Asta te-am întrebat eu pe tine.
:01:10
ªi care e rãspunsul ?
:01:12
Nu stiu.
Asta încerc sã aflu !

:01:16
- Dã-mi niºte gumã !
- Tocmai ti-am dat.

:01:18
Ai un fir de nisip,
dar nu pot sã-l scot.

:01:23
Cred cã tipul are o armã.
:01:29
Da, are o armã.
:01:46
Felicitãri !
Tocmai ai împuºcat un arab.

:01:50
N-am crezut c-o sã vãd
pe cineva împuºcat în rãzboiul ãsta.

:01:54
Fotografiazã-mã !
:01:58
TREl REGl
:02:29
Moralul e ridicat
ºi muzica veselã,...

:02:31
...în timp ce trupele...
Stai puþin !

:02:34
Muzica este înãltãtoare iar moralul
e la pãmânt... Am zis cã e la pãmânt ?

:02:39
Cum e ?
:02:40
Se spune cã aþi distrus fantoma
Vietnamului printr-un imperativ moral.

:02:44
Am eliberat Kuweitul.

prev.
next.