Three Kings
prev.
play.
mark.
next.

:02:29
Moralul e ridicat
ºi muzica veselã,...

:02:31
...în timp ce trupele...
Stai puþin !

:02:34
Muzica este înãltãtoare iar moralul
e la pãmânt... Am zis cã e la pãmânt ?

:02:39
Cum e ?
:02:40
Se spune cã aþi distrus fantoma
Vietnamului printr-un imperativ moral.

:02:44
Am eliberat Kuweitul.
:03:18
Troy Barlow. Noul tatã.
:03:40
Conrad Vig.
Vrea sã fie Troy Barlow.

:03:58
Sãlbaticule !

prev.
next.