Three Kings
prev.
play.
mark.
next.

:10:02
De unde le ai ?
:10:03
- Chief are legãturi sus.
- Pune-l pe Walter la uºã !

:10:06
Vrei sã-ti scoti
:10:08
N-am apucat
sã le folosesc în rãzboi.

:10:10
În timpul zilei
nu sunt bune de nimic.

:10:12
Ba da, oarecum.
:10:13
Stai afarã ! Chief trebuie
sã-mi traducã harta fundului.

:10:21
Acum poþi lucra cu mine ?
:10:25
Da.
:10:26
Foarte bine.
Am niste informatii uluitoare.

:10:29
- Era în fundul soldatului.
- Nu e adevãrat.

:10:31
- Dar unde era ?
- În scula lui.

:10:33
Au scos-o cu penseta.
:10:35
Un atlas de zece pagini conþinând
hãrtile buncãrelor lui Saddam ?

:10:38
Era foarte mic,
ca o carte-surprizã.

:10:43
Au scos-o din ureche.
:10:45
- Ce-a spus ?
- Cã a scos-o din ureche.

:10:47
Sau poate din nas.
:10:48
- Ce spune ?
- Nas.

:10:49
- Spune-mi din ce parte a corpului !
- Lasã-mã pe mine !

:10:52
Era cusutã în ceafã.
:10:54
Era cusutã în ceafã.
:10:56
- Cum îl cheamã ?
- Pe cine ?

:10:57
Pe cel care a gãsit-o.
:10:58
- Nu pot sã-þi spun.
- La naiba !

:11:00
- Ai spus cã ne poþi spune.
- Nu acum.

:11:02
Tipu' ãsta nu ºtie nimic.
:11:04
Nu stie nimic.
:11:06
Face parte din trupele franceze.
Poate sã ne ajute.

:11:10
- Poate sã ne ajute ?
- Da. Îmi este prieten.

:11:11
Dar n-o sã-mi spunã nimic
dacã esti de fatã.

:11:14
Ai grijã, sã
nu mã tragi în piept !

:11:16
- De data asta, vreau informaþii.
- O sã le primeºti.

:11:20
Astea trebuie sã fie buncãrele lui
Saddam, între Karbala ºi Nazaria.

:11:23
Ce-i în ele ?
:11:24
Conform lntel, Picasso, produse
Sony, haine Armani ºi ceasuri Rolex.

:11:27
Kuweitul era un fel de Beverly
Hills. Saddam le-a luat tot.

:11:31
Ar fi frumos sã mã duc si eu
cu ceva acasã, în afarã de purici.

:11:33
Un Rolex din aur
mi-ar asigura o casã în Garland.

:11:36
Cu cinci Rolexuri mi-aº cumpãra
un Lexus decapotabil.

:11:38
- Nu existã Lexus decapotabil.
- Ba da.

:11:40
Are scaun pentru copii.
:11:42
Infiniti face masini
decapotabile, nu ºi Lexus.

:11:44
Oricum, bunul Domn ne-a scos harta
în cale ºi cred cã vom gãsi ceva.

:11:48
Ar putea sã ne scoatã
si o minã în cale.

:11:51
Nu cred. Am trecut prin botezul
focului ºi cred cã totul e în regulã.

:11:54
Ce tot spui ?
:11:55
Mã las ghidat de lisus
în tot ceea ce fac.

:11:58
Glumeºti, nu ?

prev.
next.