Three Kings
prev.
play.
mark.
next.

:14:01
Doar o melodie.
:14:03
Trebuie sã asculti
niste muzicã clasicã.

:14:06
Nu, n-am nevoie.
:14:08
Ai nevoie
de ceva calmant.

:14:09
Nu e usor
sã asculti muzicã clasicã.

:14:12
Bine. Încearcã asta !
:14:23
E de la soþia lui Troz,
din Detroit. Poate stie unde e.

:14:27
De la sotia lui ? !
:14:30
Ce naiba e asta ?
:14:32
Rãzboiul s-a terminat si nu am
înþeles nimic. Ce-a reprezentat ?

:14:36
- Am fost îndrumatã de militari.
- Si eu.

:14:39
Am încercat sã fac reportaje bune,
nu reportaje care dau bine.

:14:41
Cred cã ai
un stil propriu.

:14:43
Cathz spune
cã sunt bãtrânã.

:14:45
Pentru cã e invidioasã.
:14:47
În primul rând, eºti mai deºteaptã
decât ea si se simte amenintatã.

:14:50
În al doilea rând,
esti frumoasã.

:14:53
Eºti cea mai drãguþã
femeie de la televiziune.

:14:57
Ai o piele superbã
ºi un pãr minunat.

:15:01
Eºti drãguþ, dar în meseria mea
totul se bazeazã pe sex.

:15:04
Se pune accent pe cum arãþi,
pe sex, pe stil.

:15:08
Mulþi mi-au fãcut avansuri,
dar nu le-a mers.

:15:11
N-am intrat niciodatã în jocul lor ºi
n-am îngenunchiat pentru nici o misiune.

:15:14
Am venit în deºert pentru cã
nimeni nu a avut curajul.

:15:22
M-am înrolat în armata lui Saddam,
doar ca sã câºtig bani pentru ai mei.

:15:26
O casã mai bunã.
:15:28
Acum nu mai pot renunþa.
:15:31
Si eu m-am înrolat
tot pentru bani.

:15:34
Urma sã avem un copil.
:15:36
Am învãtat sã mânuiesc armele
de la soldatii americani.

:15:40
Prostii !
:15:42
De unde crezi
cã ºtiu englezã ?

:15:44
Specialiºti americani
au venit aici...

:15:46
...ca sã ne învete
cum sã luptãm împotriva lranului.

:15:48
Ce te-au învãtat ?
:15:50
Cum sã mânuiesc armele,
sabotaj,...

:15:52
...interogatoriu.
:15:54
Minunat.
:15:56
Venirea voastrã în lrak
a fost inutilã, nu ?


prev.
next.