Three Kings
prev.
play.
mark.
next.

:15:01
Eºti drãguþ, dar în meseria mea
totul se bazeazã pe sex.

:15:04
Se pune accent pe cum arãþi,
pe sex, pe stil.

:15:08
Mulþi mi-au fãcut avansuri,
dar nu le-a mers.

:15:11
N-am intrat niciodatã în jocul lor ºi
n-am îngenunchiat pentru nici o misiune.

:15:14
Am venit în deºert pentru cã
nimeni nu a avut curajul.

:15:22
M-am înrolat în armata lui Saddam,
doar ca sã câºtig bani pentru ai mei.

:15:26
O casã mai bunã.
:15:28
Acum nu mai pot renunþa.
:15:31
Si eu m-am înrolat
tot pentru bani.

:15:34
Urma sã avem un copil.
:15:36
Am învãtat sã mânuiesc armele
de la soldatii americani.

:15:40
Prostii !
:15:42
De unde crezi
cã ºtiu englezã ?

:15:44
Specialiºti americani
au venit aici...

:15:46
...ca sã ne învete
cum sã luptãm împotriva lranului.

:15:48
Ce te-au învãtat ?
:15:50
Cum sã mânuiesc armele,
sabotaj,...

:15:52
...interogatoriu.
:15:54
Minunat.
:15:56
Venirea voastrã în lrak
a fost inutilã, nu ?

:16:00
Am auzit despre atrocitãþile
care se petreceau în Kuweit.

:16:03
Da, aºa e.
Nu mã mândresc cu asta.

:16:06
Cum poþi sã spui
cã þara noastrã e degeneratã ?

:16:08
Poate cã Saddam
e complet nebun.

:16:10
Iar voi sunteti nebuni toti
:16:12
Bombardamentele exagerate sunt o
tâmpenie, dar nu ºi salvarea Kuweitului.

:16:16
Ati venit ca sã-i salvati
:16:19
Serios ? !
:16:25
Existã multi oameni
cu probleme,...

:16:28
...dar pentru ei nu luptaþi.
:16:30
Ati invadat o tarã.
:16:32
De ce nu ?
:16:34
Lumea înnebuneste.
Trebuie ca totul sã fie stabil.

:16:36
De ce ? Ca sã aveti voi
de unde sã luaþi petrol ?

:16:39
Nu, pentru stabilitatea zonei.
:16:49
Petrol
:16:57
Asta e stabilitatea voastrã.

prev.
next.