Todo sobre mi madre
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:04:02
I have been foolish,
casting my pearls before swine.

1:04:04
- Bana mý söylüyorsun?
- Sana ve arkadaþýna, Mr Mitchell.

1:04:07
Beni görmeye tekrar tekrar geldi
ona iftira edeceksin.

1:04:10
- Artýk seni kovuyorum.
- Beni kovuyor musun?

1:04:13
Elinde bir paket gülle onu
baðýþlamam için döndü.

1:04:17
''Affet beni'' dedi,
ama bazý þeyler affedilmiyor.

1:04:20
Zalimlik affedilemez.
1:04:23
Bu baðýþlanamayacak tek þey.
1:04:26
Peki?
1:04:29
- Sen de mi rol ezberliyorsun?
- Tabii ki hayýr.

1:04:32
- Yapabilirsin, bu durumda.
- Öyle mi diyorsun?

1:04:36
Beni yalnýz býrakýr mýsýn, lütfen?
1:04:37
Uyuþturucu alman için mi?
Bitene kadar bekleyemiyor musun?

1:04:41
Biliyorsan, neden soruyorsun?
1:04:44
Huma'ya söylememi istemiyorsan,
git banyoda iç.

1:04:47
Bunu izlemek istemiyorum.
1:04:49
Pekala.
1:04:50
Kapýyý tut.
1:04:58
Biliyorum ki sen gençken...
Peki, sen çocuk deðilsin--

1:05:02
...böyle þeylere deðer vermezdin.
1:05:03
Ama sen çok hoþsun, orantýlýsýn--
1:05:08
...ufak tefeksin, ama tatlýsýn.
1:05:10
Sen kilo vermiþsin--
1:05:11
...Yani, bütün uyuþturucular yüzünden--
1:05:13
...Önemli olan
kilo vermen zaten.

1:05:16
Yeteneklisin--
1:05:18
...Sýnýrlý, ama yeteneklisin.
1:05:20
ve en önemlisi, seni seven bir kadýn var.
1:05:22
Ama bütün bunlarý uyuþturucuya feda ediyorsun.
1:05:24
Sence deðer mi?
Hayýr, deðmez.

1:05:27
Bunlara deðmez.
1:05:30
Birazcýk özgürlük için deðiþtiriyorum.
Hadi, bana yardým et.

1:05:40
Seni baya þiþman göstermiþ bunlar.
1:05:43
Seninkilerle kýyaslanamaz.
1:05:48
Ne kötü alýþkanlýklarýn var!
1:05:51
Kestirmeyi hiç
düþünmedin mi?

1:05:53
Ýþimde gerek yoktu.
1:05:55
Müþteriler bizim gibi
havalý ve doðal.

1:05:57
Romatizma? Erkekler çok garip.

Önceki.
sonraki.