True Crime
prev.
play.
mark.
next.

:51:03
Veleèasni Shillerman æe se moliti
s nama nakon tog sastanka.

:51:10
Neobavezno je. Odluèite
želite li ostati.

:51:17
Moram vam reæi i to...
:51:19
...da je došlo do promene u
vezi s intervjuom u 16 sati.

:51:22
Devojka je imala nesreæu.
:51:27
Umesto nje dolazi Everett.
:51:31
Doðavola!
:51:32
Znam da nema guzu poput
Michelle...

:51:40
...ali ipak æe doæi.
:51:43
Je li jasno?
:51:46
GLAVNI SVEDOK
U SLUÈAJU BEECHUM

:52:17
Mi o vuku, a...
:52:19
Alan kaže da te
previše plaæam.

:52:21
Svakako to rasipam na
žene i piæe.

:52:26
Tvrdokoran si gad, Everett.
:52:29
Je li ti to iko rekao?
:52:31
Samo bliski prijatelji
i porodica.

:52:34
- Vratiæu se posle.
- Ne, upravo sam odlazio.

:52:38
I dalje si trezan
kao sudija, ha?

:52:40
Èini se da ne lumpujete sa
sudijama okruga Alameda.

:52:45
Trezan kao bivši pijanac.
:52:48
Drago mi je što te vidim,
Steve.

:52:56
Prestani ševiti Bobovu ženu!
Ne sviða mu se to.

:52:58
Zar je objavio na oglasnoj tabli?

prev.
next.