Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:08:04
-Изглеждаш добре.Как се чувстваш?
-Екстра.

:08:06
Под вода се справят по-добре от мен.
:08:08
Мога да ти имплантирам устройство
за дишане под вода...

:08:11
...ако искаш отново
да бъдеш Универсален Войник.

:08:13
Вече бях,стига толкова.
:08:15
Следващия.
:08:16
Хей,Маги.
:08:18
Хубаво изпълнение.
:08:22
Не ми пука че е мъртъв.
Ако още веднъж ме пипне ще го убия.

:08:27
Май не ме харесва.
:08:30
Според досието му,
не харесва никого.

:08:33
Смъртта не го е променила.
:08:35
-Готови ли сте?
-Да вървим.

:08:40
Регенериращата камера е в готовност.
:09:06
Къде са другите?
:09:08
Всички са мъртви!
:09:09
Разкарай се!
:09:11
Бягай!
:09:31
Възстановителната програма е завършена.
:09:49
Ромео,върни се в охладителя.
:09:58
Др. Котнер,мисля че имаме
проблем с имплантиращата матрица.


Преглед.
следващата.