Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:09:06
Къде са другите?
:09:08
Всички са мъртви!
:09:09
Разкарай се!
:09:11
Бягай!
:09:31
Възстановителната програма е завършена.
:09:49
Ромео,върни се в охладителя.
:09:58
Др. Котнер,мисля че имаме
проблем с имплантиращата матрица.

:10:03
Какво има?
:10:17
По дяволите.
:10:21
Делта!
:10:23
До всички,на място.
:10:25
Делта има повреда.
:10:51
Няма връзка с имплантиращата матрица.
:10:55
Изнесете го?

Преглед.
следващата.