Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:13:00
Войникът винаги е бил
в основата на армията.

:13:04
И не можем да понесем мисълта
че това е бъдещето на военните.

:13:11
Да,ще е много кофти да спрем да
пращаме американци на смърт.

:13:18
Да вървим.
:13:24
Странен екип имате докторе.
:13:27
Не са странни.
Емоционални са.

:13:29
За ваше сведение Девъро
бе един от оригиналните UNlSOLs.

:13:33
Нйама значение.Проекта UNISOL
и вашият компютър отиват на боклука.

:13:39
Това е краят на големите разходи
от времето на студената война.

:13:43
Както и на вашия проект.
:14:03
Добър вечер,др.Котнер.
:14:05
Добър вечер СЕТ.
:14:06
Трябва да вкарам някои бележки от днешното упражнение
from today's exercise.

:14:09
Всичко наред ли е?
:14:11
Екстра.
По-добре отколкото очаквах.

:14:15
Сигурен ли сте?
:14:20
Защо питаш?
:14:21
Галваничното състояние на вашата кожа
е предпоставка за проблем.

:14:24
Може да съм хванал
някакъв грип.

:14:27
Мога да настроя
филтриращата система...

:14:29
... за да намаля риска
от заболявания разпространявани по въздуха.

:14:32
Не благодаря,СЕТ.
Едва ли ще е необходимо.

:14:35
Ще се оправя просто имам нужда
да се наспя.

:14:39
-Лека нощ СЕТ.
-Лека нощ докторе.


Преглед.
следващата.