Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:14:03
Добър вечер,др.Котнер.
:14:05
Добър вечер СЕТ.
:14:06
Трябва да вкарам някои бележки от днешното упражнение
from today's exercise.

:14:09
Всичко наред ли е?
:14:11
Екстра.
По-добре отколкото очаквах.

:14:15
Сигурен ли сте?
:14:20
Защо питаш?
:14:21
Галваничното състояние на вашата кожа
е предпоставка за проблем.

:14:24
Може да съм хванал
някакъв грип.

:14:27
Мога да настроя
филтриращата система...

:14:29
... за да намаля риска
от заболявания разпространявани по въздуха.

:14:32
Не благодаря,СЕТ.
Едва ли ще е необходимо.

:14:35
Ще се оправя просто имам нужда
да се наспя.

:14:39
-Лека нощ СЕТ.
-Лека нощ докторе.

:15:07
Оставащо време за изстудяване ,
12 часа.

:15:11
Моментна температура,38 градуса.
:15:22
Ромео,трябва да свършиш нещо.
:15:40
Късно е.
:15:49
Какво има?
:15:53
Просто си мислех за Мама.
:15:58
Ще ми кажеш ли какво?

Преглед.
следващата.