Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:15:07
Оставащо време за изстудяване ,
12 часа.

:15:11
Моментна температура,38 градуса.
:15:22
Ромео,трябва да свършиш нещо.
:15:40
Късно е.
:15:49
Какво има?
:15:53
Просто си мислех за Мама.
:15:58
Ще ми кажеш ли какво?
:16:03
Защо трябваше Мама да умира?
:16:09
Не знам.
:16:12
Трябва да вярваме...
:16:14
...че Бог е имал причина.
:16:18

:16:21
Все още ми липсва.
:16:25
И на мен.
:16:31
Заспивай
:16:42
Обичам те.
:16:43
И аз те обичам.
:16:45
Лека нощ.

Преглед.
следващата.