Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:16:03
Защо трябваше Мама да умира?
:16:09
Не знам.
:16:12
Трябва да вярваме...
:16:14
...че Бог е имал причина.
:16:18

:16:21
Все още ми липсва.
:16:25
И на мен.
:16:31
Заспивай
:16:42
Обичам те.
:16:43
И аз те обичам.
:16:45
Лека нощ.

Преглед.
следващата.