Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:19:07
Какво по дяволите?
:19:10
Кой е разрешил това?
:19:15
Ние!
:19:23
Имам разрешение от шефа на връзки с
обществеността,Бети Уилсън.

:19:26
Обадете и се.
:19:28
Г-це имам заповед да не
допускаме посетители--

:19:31
Нямам желание да кажа на шефа ,че не съм си
свършила работата.

:19:35
Така,че бихте ли се обадили?
Вътрешен 409.

:19:44
Г-це Уилсън,при мен има репортер
от КТХ--

:19:52
Добре.Седнете ако обичате.
:19:55
Г-ца Уилсън ще ви придружи до
комплекса.

:19:57
Как може Пентагона
да ни причини това?На СЕТ?

:20:02
Генерале,защо ни затваряте?
:20:04
Нали говорихме вече--
:20:07
СЕТ е болен.
:20:18
Какво е това?
:20:21
-Има буря в куба.
-Това какво ще рече?

:20:24
Това се опитвам да разбера.
:20:26
Нали вие сте го построили!
:20:28
Люк,би ли извел Хилъри.
:20:30
Изпрати ми питърсън и Мишкин
при първа възможност.

:20:40
Говори др.Котнер.
Затваряме комплекса.

:20:42
Код 5-1 -5.
:20:44
Съжалявам за неудобството,
но днес е кофти ден.

:20:48
Не се притеснявайте.Заведете ме до лабораторията и ще си тръгна след 30 минути.
:20:52
Заключване на комплекса. Осъществете
процедурите по евакуация.

:20:57
Джо, снимай това.

Преглед.
следващата.