Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:23:05
Архитектура за оцеляване.'
:23:08
Първо, активиране
на UNISOL 2,500 .

:23:12
Второ, елиминиране на биологичната
заплаха за СЕТ.

:23:14
Девъро,какво прави?
:23:16
Поема контрола.
:23:18
Вървете назад.Бавно.
:23:20
Трето, create design
for advancement of progeny.

:23:24
Внимание.' Системата за сигурност
откри нежелано присъствие--

:23:30
СЕТ трябва да въведе код за сигурност.
:23:33
-За какво говори?
-Единственото нещо което може да ни спаси.

:23:36
Код който ще изтрие паметта му.
:23:38
Ако СЕТ не въведе анулиращия код
до 8 часа,ще се самоизключи.

:23:42
Кой има кода?
:23:43
Дилън и аз.
:23:46
-Може ли да го кракне?
:23:48
Въведете анулиращ код.
:23:50
Не ме оставяй да умра.
:23:52
Не ми даваш друг избор.
Ти уби Дилън!

:23:55
Бях заплашен.
Трябваше да се защитя.

:23:58
-Какво става?
-Имаме проблем с компютъра.

:24:00
Компютъра е извън контрол.
:24:02
Трябва да спем захранващия генератор.
:24:05
Вие двамата елате с мен.
:24:07
Генерале и мис Янг,
излезте оттук.

:24:09
Веднага!
:24:24
Спри! Къде отиваш?
:24:27
Ромео,какво--
:24:29
По дяволите!
:24:37
Бягай!

Преглед.
следващата.