Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:24:00
Компютъра е извън контрол.
:24:02
Трябва да спем захранващия генератор.
:24:05
Вие двамата елате с мен.
:24:07
Генерале и мис Янг,
излезте оттук.

:24:09
Веднага!
:24:24
Спри! Къде отиваш?
:24:27
Ромео,какво--
:24:29
По дяволите!
:24:37
Бягай!
:25:06
Прекратете атаката.
:25:08
Всички единици заемете
позиции в защитната матрица.

:25:30
Здравей, Скарида.
:25:32
Какво по дяволите?
:25:37
Д'еба.
:25:41
Хей СЕТ,ти ми се обади,Супер!
:25:45
-А дори не е четвъртък.Имам нужда от помощта ти.
:25:49
Защо да помагам на ония нещастници?
:25:51
Имах такива планове за теб.
:25:53
Много над техните жалки интелекти.
:25:56
И какво направиха?Уволниха ме.

Преглед.
следващата.