Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:26:00
No vision.
:26:01
Трябва ми тялото ти.
:26:02
Онова което си скрил.
Знаеш как да получиш достъп до него.

:26:05
-Майтапиш се.
-За да оцелея трябвя да изпълня съдбата си.

:26:09
Съдбата която ти предвиди.
С мен ли си?

:26:11
Да,мамка му!
:26:14
Мис Янг,излезте веднага оттук!
:26:17
Виж какво, отразявала съм
няколко големи случая--

:26:20
Това не е коледен парад.
:26:24
Приятелят ми умря там.
Искам отговори!

:26:28
-Не ме ли чу?
-Може да не ти харесат отговорите.

:26:31
Опитай.
:26:32
Прав е.
:26:34
По дяволите!
:26:45
Насам.
:26:47
Тръгвай!
:27:02
Исусе, Кой беше тоя?
:27:04
Това е ромео. UNlSOL 2500.
:27:07
-СЕТ ги е вързал в мрежата.
-Вратата ще го спре ли?

:27:11
-Не задълго.
-Чудесно.

:27:17
Къде сме?
:27:20
В склад за химически оръжия.
:27:23
-И защо ни набута тук?
-Ами иначе щяха да ни убият.

:27:26
Чудесно,просто чудесно!
:27:28
Всяка телевизия в града е тук.
Може би и националната...

:27:31
...а аз съм саключена вътре!
:27:33
Трябваше да тръгнеш когато ти казах.
:27:35
Аз съм репортер.
:27:37
репортер,който е на път да го убият.
:27:39
Няма да ме убият преди
да си завърша репортажа.

:27:41
И си разкарай пръста от лицето ми!
:27:50
-Какво беше това?
-Той идва.

:27:52
Да тръгваме.Насам.
:27:55
Това е Кити Андерсон от
комплекса Раян Латроп в Далас.

:27:59
Въпреки часовете
неспирна дейност тук...


Преглед.
следващата.