Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:27:02
Исусе, Кой беше тоя?
:27:04
Това е ромео. UNlSOL 2500.
:27:07
-СЕТ ги е вързал в мрежата.
-Вратата ще го спре ли?

:27:11
-Не задълго.
-Чудесно.

:27:17
Къде сме?
:27:20
В склад за химически оръжия.
:27:23
-И защо ни набута тук?
-Ами иначе щяха да ни убият.

:27:26
Чудесно,просто чудесно!
:27:28
Всяка телевизия в града е тук.
Може би и националната...

:27:31
...а аз съм саключена вътре!
:27:33
Трябваше да тръгнеш когато ти казах.
:27:35
Аз съм репортер.
:27:37
репортер,който е на път да го убият.
:27:39
Няма да ме убият преди
да си завърша репортажа.

:27:41
И си разкарай пръста от лицето ми!
:27:50
-Какво беше това?
-Той идва.

:27:52
Да тръгваме.Насам.
:27:55
Това е Кити Андерсон от
комплекса Раян Латроп в Далас.

:27:59
Въпреки часовете
неспирна дейност тук...

:28:03
...военните продължават да отричат
слуховете за индустриален инцидент...

:28:07
... в забранения за достъп оттдел за
разработка на оръжие тук зад мен.

:28:10
Скаридата е онлаин!
:28:16
Осигурете периметъра!
:28:19
Срещу какво сме изправени сър?
:28:22
Компютърът.
:28:24
Е извън контрол.
:28:26
Компютърът.
Не можем ли да спрем тока?

:28:29
Няма да ни пзоволи.
:28:31
Вижте ,има достъп до оръжията тук.
:28:34
Биологични,тактически.
Контролира ги всичките.

:28:37
Трябва да разрушим проклетото нещо.
:28:54
Какво?
:28:55
Той търси две тела.

Преглед.
следващата.