Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:28:03
...военните продължават да отричат
слуховете за индустриален инцидент...

:28:07
... в забранения за достъп оттдел за
разработка на оръжие тук зад мен.

:28:10
Скаридата е онлаин!
:28:16
Осигурете периметъра!
:28:19
Срещу какво сме изправени сър?
:28:22
Компютърът.
:28:24
Е извън контрол.
:28:26
Компютърът.
Не можем ли да спрем тока?

:28:29
Няма да ни пзоволи.
:28:31
Вижте ,има достъп до оръжията тук.
:28:34
Биологични,тактически.
Контролира ги всичките.

:28:37
Трябва да разрушим проклетото нещо.
:28:54
Какво?
:28:55
Той търси две тела.
:29:27
ОБРАЗЪТ РАЗПОЗНАТ. Люк Девъро
притежава кода за отмяна на изтриването на паметта.

:29:31
Получава заповеди.
:29:33
Да се махаме от тук.
:29:49
Ами хората от Раян-Лантроп?
Могат ли да ни помогнат?

:29:52
Др. Котнер и неговите хора са избити.
:29:55
Само Девъро. Той отиде
с екипа по сигурността.

:29:58
Щом не са излезли досега,
Сигурно са мъртви.


Преглед.
следващата.