Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:35:02
Хванете Люк Девъро.
:35:04
Минимални наранявания.
:35:09
По дяволите!
:35:27
Добре ли си?
:35:29
Все едно ти пука.
:35:30
Добре,забрави че попитах.
:35:33
Добре съм.
:35:35
-Благодаря.
-че те хвърлих от покрива?

:35:37
Че ме избави от това нещо.
:35:40
Трябва да се измъкнем
преди да стане.

:35:42
какво?Та ти току що го утрепа.
:35:45
Това само ще го забави.
:35:47
Хайде,да тръгваме.
:35:50
Мразя го тоя.
:35:58
Хей,мъжки!
:36:01
Тия неща--
:36:02
-UNlSOLs.
-Армията не може ли да се справи с тях?

:36:05
Видя какво трябва за да ги забавиш.
:36:08
Защо сте ги направили тогава?
:36:10
Какво ви става бе?
:36:13
Помня ги такива като тебе от училище.
Американски футбол?

:36:16
Футбол. Ами ти? Мажоретка?
:36:20
В Университета.
:36:21
Личи си.
:36:23
Какво значи това?
:36:25
Че искам да бъда вместван в стериопипи колкото и ти?
:36:32
Между другото не всички вийници са безмозъчни машини за убиване.
:36:51
Та казваше?

Преглед.
следващата.