Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:36:01
Тия неща--
:36:02
-UNlSOLs.
-Армията не може ли да се справи с тях?

:36:05
Видя какво трябва за да ги забавиш.
:36:08
Защо сте ги направили тогава?
:36:10
Какво ви става бе?
:36:13
Помня ги такива като тебе от училище.
Американски футбол?

:36:16
Футбол. Ами ти? Мажоретка?
:36:20
В Университета.
:36:21
Личи си.
:36:23
Какво значи това?
:36:25
Че искам да бъда вместван в стериопипи колкото и ти?
:36:32
Между другото не всички вийници са безмозъчни машини за убиване.
:36:51
Та казваше?
:37:14
Девъро,ти си жив.
:37:21
Какво беше това по дяволите?
:37:22
Аварийна процедура.
:37:24
UNlSOLs прекъсват тока и комуникациите в радиус 5 км.
:37:29
-Колко остават?
-Най малко 2 камиона.

:37:31
Това значи 10 единици вътре.
:37:34
Виж какво направи.
:37:35
Не трябваше ли да помислите
преди да ги направите.

:37:38
-Коя е тая?
-С мен е.

:37:40
Генерале,независимо от станалото...
:37:42
...ако СЕТ не получи кода,
ще се изключи след 8 часа.

:37:45
UNlSOLs ще се изключат.
:37:47
Освен ако не кракне кода.
:37:49
Той не е програмиран за това.
:37:51
Не беше програмиран да
направи всичко това нали?

:37:54
Прав си.
Адаптира собствената си програма.


Преглед.
следващата.