Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:37:14
Девъро,ти си жив.
:37:21
Какво беше това по дяволите?
:37:22
Аварийна процедура.
:37:24
UNlSOLs прекъсват тока и комуникациите в радиус 5 км.
:37:29
-Колко остават?
-Най малко 2 камиона.

:37:31
Това значи 10 единици вътре.
:37:34
Виж какво направи.
:37:35
Не трябваше ли да помислите
преди да ги направите.

:37:38
-Коя е тая?
-С мен е.

:37:40
Генерале,независимо от станалото...
:37:42
...ако СЕТ не получи кода,
ще се изключи след 8 часа.

:37:45
UNlSOLs ще се изключат.
:37:47
Освен ако не кракне кода.
:37:49
Той не е програмиран за това.
:37:51
Не беше програмиран да
направи всичко това нали?

:37:54
Прав си.
Адаптира собствената си програма.

:38:02
И ако пробие кода?
:38:05
Тогава нищо не може да го спре.
:38:07
Чух какво ми казахте.
:38:09
Не ми пука че веригата е претоварена.
:38:11
Това е спешен случай.
:38:29
Никой не отговаря у нас.
:38:31
Не биха ми позволили
да използвам телефона.

:38:33
Тук се разразява война, а аз
не мога да се свържа.

:38:37
Защо не отидеш там?
:38:39
Няма да се отделям от теб.
:38:42
Ти си моята новина.
:38:44
Ти си ключа към всичко това.
:38:48
-На кого звъниш?
-На дъщеря ми.

:38:51
Онова малко момиченце?
Това ли е дъщеря ти?

:38:59
Дано да е добре.

Преглед.
следващата.