Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:41:28
Времето на човека изтече.
:41:32
Със своята арогантност,
доведе до собственото си унищожение...

:41:35
...създавайки по-висша сила.
:41:39
Ще превърнем реда в хаос.
:41:42
Ще действаме без емоции...
:41:46
...ще се разпръснем...
:41:48
...за да осигурим материали и да увеличим
бройката си.

:41:53
След това ще използваме тяхната оръжейна система
за да ги победим.

:41:59
Страхът и морала са
техните слабости.

:42:04
Не могат да ни победят.
:42:10
Докато бях машина...
:42:12
...се научих да бъда човек.
:42:15
Сега съм по-добър и от двете.
:42:18
Създаденият...
:42:20
...се превърна в създател.
:42:25
Доведете ми Люк Девъро.
:42:29
Защо генералът иска
ти да отидеш там?

:42:31
Защото мисли че си
участвал в дизаина на тия неща?

:42:35
Не.
:42:37
Защото бях един от тях.

Преглед.
следващата.