Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:42:04
Не могат да ни победят.
:42:10
Докато бях машина...
:42:12
...се научих да бъда човек.
:42:15
Сега съм по-добър и от двете.
:42:18
Създаденият...
:42:20
...се превърна в създател.
:42:25
Доведете ми Люк Девъро.
:42:29
Защо генералът иска
ти да отидеш там?

:42:31
Защото мисли че си
участвал в дизаина на тия неща?

:42:35
Не.
:42:37
Защото бях един от тях.
:43:14
В сградата са.
:43:32
-На ляво.
-Хайде.

:43:35
Сега!

Преглед.
следващата.