Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:43:14
В сградата са.
:43:32
-На ляво.
-Хайде.

:43:35
Сега!
:44:46
Тук е ударна група едно.
:44:47
Намираме се в стаята на генератора.
:44:50
Взривете копелето и се махайте!
:44:53
Изкарай жената от тук.
:44:55
Чакай.Не можете да се отнасяте към
медиите като към добитък.

:44:59
Само гледай.

Преглед.
следващата.