Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:44:46
Тук е ударна група едно.
:44:47
Намираме се в стаята на генератора.
:44:50
Взривете копелето и се махайте!
:44:53
Изкарай жената от тук.
:44:55
Чакай.Не можете да се отнасяте към
медиите като към добитък.

:44:59
Само гледай.
:45:14
Pick up the pace.
Don't make it a love affair.

:45:20
Мама му стара!
:45:22
Внимавай!

Преглед.
следващата.