Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:12:32
Хилъри, добре ли си?
1:12:35
Да вървим.
1:12:50
Не бързай, Девъро.
1:12:52
Две минути.
1:12:54
Изтеглете всички.
1:12:58
Тръгвай.
1:13:50
Никога не съм те харесвал.

Преглед.
следващата.