Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:13:50
Никога не съм те харесвал.
1:14:00
Гръмни го.
1:14:19
За мен е късно.
1:14:21
Изведи Хилари от тук.
1:14:26
-Генерале,не можете.
-Съжалявам.

1:14:28
-Люк и дъщеря му са вътре!
-Нямам друг избор.

1:14:33
Аз също.
1:14:37
Направи го.
1:14:42
Задръжте позиции!
1:14:44
Какво стана?
1:14:45
СЕТ явно се е усетил.
Обезвредил е зарядите.

1:14:49
Писна ми.

Преглед.
следващата.