Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:14:02
Sedam plus nula.
:14:04
Èetrnaest plus èetri.
:14:07
Šesnaest plus tri.
:14:10
Dve devetke.
Èetri posto.

:14:16
Glupa bezvredna stvorenja!
:14:19
Dosta mi je
minimalne zarade.

:14:25
DOSTA VAM JE MINIMALE ZARADE?
:14:31
PRETVORITE VAŠ KOKOŠINJAC
U RUDNIK ZLATA

:14:40
BOGAT SAM!
:14:43
Oh, da!
:14:44
Te kokoške nešto nameravaju.
:14:47
Tiho, nešto razmišljam.
:14:50
Organizovane su, znao sam.
:14:52
Tiho, rekla sam!
:14:54
Ta kokoška, Džindžer
verujem, da je voða.

:14:57
Gospodine Tvidi!
:14:59
Možda sam konaèno našla naèin
za pravu zaradu...

:15:03
A šta ti razmišljaš?
:15:04
O smešnoj ideji, da kokoške
planiraju da pobegnu.

:15:06
Ali...
:15:08
Sve je u tvojoj glavi,
gospodine Tvidi.

:15:10
Reci.
:15:11
Sve je u mojoj glavi.
:15:14
Stalno to ponavljaj sebi,
:15:16
jer ne želim da èujem više
ni reèi o tome.

:15:19
Jasno?
:15:21
Da draga.
:15:23
Ali ta Džindžer...
:15:25
To su samo kokoške, ti tupane!
:15:27
Uz tebe, to su najgluplja
stvorenja na zemlji!

:15:31
Ne razmišljaju,
ne planiraju...

:15:34
I nisu organizovane!
:15:37
Mir, Mir!
:15:40
Tiho, svi!
:15:44
Rado bih nešto rekla,
ako se umirite!

:15:47
Tišina!
:15:49
Neko bi rado nešto rekao!
:15:51
Hvala, Fauler.
:15:53
Kad sam bio u RAF-u, nismo smeli
da gubimo vreme na nepotrebno brbljanje.

:15:57
Da, hvala, Fauler.

prev.
next.