Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:15:03
A šta ti razmišljaš?
:15:04
O smešnoj ideji, da kokoške
planiraju da pobegnu.

:15:06
Ali...
:15:08
Sve je u tvojoj glavi,
gospodine Tvidi.

:15:10
Reci.
:15:11
Sve je u mojoj glavi.
:15:14
Stalno to ponavljaj sebi,
:15:16
jer ne želim da èujem više
ni reèi o tome.

:15:19
Jasno?
:15:21
Da draga.
:15:23
Ali ta Džindžer...
:15:25
To su samo kokoške, ti tupane!
:15:27
Uz tebe, to su najgluplja
stvorenja na zemlji!

:15:31
Ne razmišljaju,
ne planiraju...

:15:34
I nisu organizovane!
:15:37
Mir, Mir!
:15:40
Tiho, svi!
:15:44
Rado bih nešto rekla,
ako se umirite!

:15:47
Tišina!
:15:49
Neko bi rado nešto rekao!
:15:51
Hvala, Fauler.
:15:53
Kad sam bio u RAF-u, nismo smeli
da gubimo vreme na nepotrebno brbljanje.

:15:57
Da, hvala, Fauler.
:16:03
Dobro.
:16:08
Nastavi.
:16:11
Znam, da su se naši
pokušaji bekstva loše završili,

:16:15
ali Mek i ja
imamo potpuno novi plan.

:16:18
Pokaži im, Mek.
:16:20
Pokušali smo ispod ograde,
ali nije išlo.

:16:23
Po novom planu
pokušaæemo preko ograde.

:16:28
To je kokoška.
Sedne gore,

:16:31
napnemo katapult...
:16:34
i ispalimo.
:16:40
Gospode bože!
Spljeskana repa!

:16:46
Farmer dolazi!
:16:52
U gnezda!

prev.
next.