Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:20:03
Hvala dame i gospodo,
bili ste divna publika.

:20:23
To je to.
:20:26
Unesite ga unutra, brzo!
:20:34
To je naš naèin da odemo odavde.
:20:36
Hoæemo li praviti plakate?
:20:38
ROKI, LETEÆI PETAO
:20:39
Šta je na plakatu, Babs?
Odleteæemo napolje.

:20:43
Mora da je važan, kad je na plakatu
njegova slika.Šta misliš da radi?

:20:47
Zar nije oèigledno?
Profesionalni leteæi petao.

:20:50
Leti od farme do farme
i daje instrukcije.

:20:52
-Misliš?
-Svakako.

:20:56
Ne, molim vas ne. Ne tu unutra...
:21:06
Ko ste vi? Gde sam?
Šta se dogaða?

:21:10
Šta se dogodilo s mojim krilom?
:21:11
Gadno si pao.
:21:16
Je li to bilo na engleskom?
:21:17
Rekla je, da si išèašio krilo.
Namestila ga je.

:21:19
-Ja sam ga previla!
-Ja sam te unela u kuæu!

:21:27
Smirite se i krenimo od poèetka.
Gde sam?

:21:30
U pravu si. Kako smo nevaspitane.
Ali, tako smo uzbuðene...

:21:33
To je kokošinjac.
:21:35
I mi smo kokoške.
:21:38
Tako znaèi. Kokošinjac, kokoške.
:21:40
Ne sviða mi se, kako izgleda.
Oèi su mu previše blizu.

:21:43
Fauler, molim te.
:21:44
Pa, Jenki je!
:21:46
Mirno deda. Borbe petlova su
legalne, tamo odakle dolazim.

:21:48
A gde je to, taèno?
:21:50
Jedno malo mesto koje ja zovem
zemljom slobode i hrabrih.

:21:53
Škotska!
:21:54
Ne! Amerika!
:21:59
Lažljivi petao!

prev.
next.