Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:21:06
Ko ste vi? Gde sam?
Šta se dogaða?

:21:10
Šta se dogodilo s mojim krilom?
:21:11
Gadno si pao.
:21:16
Je li to bilo na engleskom?
:21:17
Rekla je, da si išèašio krilo.
Namestila ga je.

:21:19
-Ja sam ga previla!
-Ja sam te unela u kuæu!

:21:27
Smirite se i krenimo od poèetka.
Gde sam?

:21:30
U pravu si. Kako smo nevaspitane.
Ali, tako smo uzbuðene...

:21:33
To je kokošinjac.
:21:35
I mi smo kokoške.
:21:38
Tako znaèi. Kokošinjac, kokoške.
:21:40
Ne sviða mi se, kako izgleda.
Oèi su mu previše blizu.

:21:43
Fauler, molim te.
:21:44
Pa, Jenki je!
:21:46
Mirno deda. Borbe petlova su
legalne, tamo odakle dolazim.

:21:48
A gde je to, taèno?
:21:50
Jedno malo mesto koje ja zovem
zemljom slobode i hrabrih.

:21:53
Škotska!
:21:54
Ne! Amerika!
:21:59
Lažljivi petao!
:22:01
Prokleti Amerikanci!
Uvek se pojave kasno u svakom ratu!

:22:04
Previše plaæeni,..
:22:06
i previše prisutni.
:22:08
Šta je matorom?
:22:10
Ne brinite za njega, gospodine...
:22:12
Roki, Roki s Roud Ajlenda.
:22:16
Skraæeno Roki Roud?
:22:20
Gospodine Roud, da li ste to vi?
:22:25
Ko bi voleo da zna?
:22:26
Grupa oèajnih kokoški.
Ako ste to vi, možda ste

:22:30
odgovor na naše molitve.
:22:36
Nazovi me èudom, luko,
jer to sam ja.

:22:41
I šta vas dovodi u Englesku?
:22:44
Lepe engleske koke, naravno.
:22:47
Ma daj!
:22:51
Vidite, po prirodi sam putnik.
:22:52
I ja sam bio neko vreme u kokošinjcu,
ali nisam mogao da se naviknem.

:22:56
Zdravo, kako si?
:22:58
Ne!
:22:59
Široka prostranstva su
više po mom ukusu.


prev.
next.