Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:22:01
Prokleti Amerikanci!
Uvek se pojave kasno u svakom ratu!

:22:04
Previše plaæeni,..
:22:06
i previše prisutni.
:22:08
Šta je matorom?
:22:10
Ne brinite za njega, gospodine...
:22:12
Roki, Roki s Roud Ajlenda.
:22:16
Skraæeno Roki Roud?
:22:20
Gospodine Roud, da li ste to vi?
:22:25
Ko bi voleo da zna?
:22:26
Grupa oèajnih kokoški.
Ako ste to vi, možda ste

:22:30
odgovor na naše molitve.
:22:36
Nazovi me èudom, luko,
jer to sam ja.

:22:41
I šta vas dovodi u Englesku?
:22:44
Lepe engleske koke, naravno.
:22:47
Ma daj!
:22:51
Vidite, po prirodi sam putnik.
:22:52
I ja sam bio neko vreme u kokošinjcu,
ali nisam mogao da se naviknem.

:22:56
Zdravo, kako si?
:22:58
Ne!
:22:59
Široka prostranstva su
više po mom ukusu.

:23:02
Spakovao sam svoje stvari
:23:04
i krenuo, kuda me je poneo vetar.
:23:06
Ustvari, znate, kako su me zvali kod kuæe?
:23:09
Usamljeni slobodni jahaè.
:23:13
Nije li to divno?
:23:16
-Znala sam, da je moguæe.
-Moguæe je.

:23:18
-Znala sam, da æemo naæi rešenje.
-Amin!

:23:20
Poleteæemo
preko ograde,

:23:22
a gospodin Roud
æe nam pokazati kako.

:23:24
Kako... šta?
:23:27
Jesi li rekla: letenje?
:23:29
-Možeš nas nauèiti.
-Ne, ne mogu.

:23:32
Slušaj.
Èuješ li to?

:23:35
Široka prostranstva zovu moje ime,
i ja se moram da se odazovem.

:23:38
Æao.
:23:40
Ima oštar sluh.
:23:44
OK, gde je izlaz?
Možda tu?

:23:46
Gospodine Roud, možda da vam objasnim
našu situaciju.

:23:51
Dan za danom nosimo jaja.
:23:53
I kad više ne možemo da nosimo jaja,
pobiju nas.

:23:56
Svet je surov, luko.
Možda se naviknete.


prev.
next.