Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:23:02
Spakovao sam svoje stvari
:23:04
i krenuo, kuda me je poneo vetar.
:23:06
Ustvari, znate, kako su me zvali kod kuæe?
:23:09
Usamljeni slobodni jahaè.
:23:13
Nije li to divno?
:23:16
-Znala sam, da je moguæe.
-Moguæe je.

:23:18
-Znala sam, da æemo naæi rešenje.
-Amin!

:23:20
Poleteæemo
preko ograde,

:23:22
a gospodin Roud
æe nam pokazati kako.

:23:24
Kako... šta?
:23:27
Jesi li rekla: letenje?
:23:29
-Možeš nas nauèiti.
-Ne, ne mogu.

:23:32
Slušaj.
Èuješ li to?

:23:35
Široka prostranstva zovu moje ime,
i ja se moram da se odazovem.

:23:38
Æao.
:23:40
Ima oštar sluh.
:23:44
OK, gde je izlaz?
Možda tu?

:23:46
Gospodine Roud, možda da vam objasnim
našu situaciju.

:23:51
Dan za danom nosimo jaja.
:23:53
I kad više ne možemo da nosimo jaja,
pobiju nas.

:23:56
Svet je surov, luko.
Možda se naviknete.

:24:00
Koji deo od "pobiju nas"
nisi razumeo?

:24:03
Imam svoje probleme.
:24:05
Osim toga, iz tog ptièijeg kaveza
sigurno nije teško pobeæi.

:24:08
Gledaj me.
:24:10
Jednoj kokoški nije teško,
ili dvema,

:24:14
ali radi se o svima nama.
:24:17
Sve?
:24:18
To pokušavam da ti kažem.
:24:20
Èekaj. Da razjasnimo.
:24:22
Ti bi da izvuèeš
sve kokoške iz kokošinjca istovremeno?

:24:26
Naravno.
:24:27
To je neèuveno!
To se ne može izvesti.

:24:31
To je samoubistvo.
:24:33
Sve što se hoæe, to se i može.
Možda, ali ja odlazim tim putem.

:24:37
Gospodine Roud, molim vas!

prev.
next.