Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:29:07
Gospoðo Tvidi!
:29:09
Kokoške ...
:29:11
vežbaju ?
:29:14
Leva, dva, tri.
:29:17
Desna, dva, tri .
:29:19
Zaustavi se.
:29:21
O, da, niže.
:29:23
Pravi male krugove.
Brže, brže.

:29:28
To je.., savršeno.
:29:32
To je pravo mesto.
:29:44
Mislila sam, da æeš nas nauèiti kako da letimo.
:29:47
To i radim.
:29:49
Zar nije i mahanje krilima
ukljuèeno u to?

:29:53
Ej! Da li ja tebi govorim,
kako da nosiš jaja?

:29:56
Opusti se, napredujemo.
:29:58
Stvarno? Imam oseæaj
da se vrtimo u krug.

:30:03
Ej, prestanite!
:30:05
Zbog vas mi se vrti u glavi.
:30:08
Tako. Sada su
spremne za letenje.

:30:10
Dobro, jer više, sigurno, ne mogu da hodaju.
:30:15
U redu , devojke.
Zamahnimo.

:30:22
Hajde, Feèer.
:30:24
Da vidimo da li te kokoške
hoæe da rade sa nama.

:30:34
Leteæe kokoške!
:30:40
-Šta se dešava, ljubavi?
-Letimo.

:30:43
Oèigledno.
:30:45
Živi pakao!
Pogledaj ovo, Feè.

:30:48
Poubijaæe se.
Hoæeš li da gledaš?

:30:51
Naravno!

prev.
next.