Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:30:03
Ej, prestanite!
:30:05
Zbog vas mi se vrti u glavi.
:30:08
Tako. Sada su
spremne za letenje.

:30:10
Dobro, jer više, sigurno, ne mogu da hodaju.
:30:15
U redu , devojke.
Zamahnimo.

:30:22
Hajde, Feèer.
:30:24
Da vidimo da li te kokoške
hoæe da rade sa nama.

:30:34
Leteæe kokoške!
:30:40
-Šta se dešava, ljubavi?
-Letimo.

:30:43
Oèigledno.
:30:45
Živi pakao!
Pogledaj ovo, Feè.

:30:48
Poubijaæe se.
Hoæeš li da gledaš?

:30:51
Naravno!
:31:04
Oprezno sa tim jajima!
:31:10
Da vidimo šta je ispod perja.
:31:15
Previše ste debele!
:31:19
Potpuno nemoguæe.
:31:22
Idemo, idemo!
:31:24
Idemo!
:31:26
Idemo!
:31:28
Kol'ko piletine!
:31:43
Zajedno na vrhu,
zajedno na tlu!

:31:51
Odlièan rad, devojke!
:31:53
Bol koji
oseæate je dobra stvar.

:31:56
Bol je vaš prijatelj.
To je pozitivno.

:31:58
Samo zadržite nadu!
Kako ti je ime... Agnes!


prev.
next.