Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:36:01
Gledaj šta mi je Babs napravila.
Kapu za kljun. Zar nije slatka?

:36:06
A ta Bant... Prava je bomba...
:36:10
Je l' ima neki problem?
:36:12
-Jesmo li preletele ogradu?
-Ne baš.

:36:14
Onda imamo problem.
:36:16
Lepe stvari dešavaju se onima
koji umeju da èekaju.

:36:18
Džindžer!
:36:28
Koliko dugo ti je trebalo?
:36:30
-Za šta?
-Da nauèiš da letiš.

:36:32
Ma, prosto ko pasulj,.
Ja sam nadaren, one nisu.

:36:35
Te dve stvari ne možeš da porediš.
Za to je potrebno vreme.

:36:39
Koje nam veoma brzo istièe.
Još uvek se nismo odlepile od zemlje. Zašto?

:36:43
Potisak.
:36:44
Po mojim proraèunima
nedostaje nam potisak.

:36:52
Ni reè nisam razumeo.
:36:53
Potisak! Šta koriste guske
i patke da bi uzlete?

:36:57
Potisak.
:36:58
Kunem se da ona na ne koristi
normalne reèi.

:37:00
-Rekla je da nam treba više potiska.
-A, potisak!

:37:03
Naravno da nam treba potisak...
:37:06
Potisak i letenje idu zajedno.
:37:09
Izvini nas za trenutak.
:37:12
Aaa, krilo, krilo.
:37:14
Ako do sutra ne bude nikakvih
rezultata, dogovor otpada.

:37:17
Onda se snalazi sam.
:37:19
Nema više skrivanja,
farmer æe te naæi i vratiti u cirkus.

:37:22
Znaš, ti si prva koka, koju sam sreo,
a ima sve zube.

:37:27
Slako spavaj, luko,
Roki te èuva.

:37:32
Džindžer!
:37:48
Šta, šta?
:37:50
Lepotica. Pravo umetnièko delo..
:37:52
Voleo bih da sam to video.
:37:53
Ušunjali smo se tiho
u farmerovu sobu.

:37:57
Kao ribe.
Da, i...

:37:59
Kao ribe?

prev.
next.