Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:37:00
-Rekla je da nam treba više potiska.
-A, potisak!

:37:03
Naravno da nam treba potisak...
:37:06
Potisak i letenje idu zajedno.
:37:09
Izvini nas za trenutak.
:37:12
Aaa, krilo, krilo.
:37:14
Ako do sutra ne bude nikakvih
rezultata, dogovor otpada.

:37:17
Onda se snalazi sam.
:37:19
Nema više skrivanja,
farmer æe te naæi i vratiti u cirkus.

:37:22
Znaš, ti si prva koka, koju sam sreo,
a ima sve zube.

:37:27
Slako spavaj, luko,
Roki te èuva.

:37:32
Džindžer!
:37:48
Šta, šta?
:37:50
Lepotica. Pravo umetnièko delo..
:37:52
Voleo bih da sam to video.
:37:53
Ušunjali smo se tiho
u farmerovu sobu.

:37:57
Kao ribe.
Da, i...

:37:59
Kao ribe?
:38:02
Glupi idiote.
:38:04
Svejedno, tu je.
:38:06
-Tu je roba.
-To je bio španski.

:38:08
Šta ti pokvarenjaci rade tu ?
:38:11
Znaèi poznajete se!
:38:13
Ona misli,
da ništa ne vredimo.

:38:15
Vi ste bez sumnje, dva najbolja
:38:17
lažljiva, šugava
parazita, koja sam ikad sreo.

:38:20
Ma daj, prestani.
:38:23
Pocrveneæu.
:38:24
Šta je sa jajima?
:38:26
Jaja? Nemoj mi reæi da si im obeæao...
:38:28
Da, obeæao sam im svako jaje,
koje snesem ovaj mesec.

:38:31
I kada možemo
da oèekujemo prvu pošiljku?

:38:34
Veæ me tera,
obavestiæu vas.

:38:39
Zadovoljstvo je trgovati
sa vama, gospodine.

:38:42
Krelcu.
:38:45
-Šta je?
-Lagao si ih.

:38:47
Nisam lagao, luko.
Samo sam preæutao istinu.

:38:52
-Daæu im ono što sam obeæao.
-Što je ništa.

:38:54
I upravo to æe i dobiti.
:38:56
A šta æeš dati nama?
:38:59
Potisak!

prev.
next.