Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:38:02
Glupi idiote.
:38:04
Svejedno, tu je.
:38:06
-Tu je roba.
-To je bio španski.

:38:08
Šta ti pokvarenjaci rade tu ?
:38:11
Znaèi poznajete se!
:38:13
Ona misli,
da ništa ne vredimo.

:38:15
Vi ste bez sumnje, dva najbolja
:38:17
lažljiva, šugava
parazita, koja sam ikad sreo.

:38:20
Ma daj, prestani.
:38:23
Pocrveneæu.
:38:24
Šta je sa jajima?
:38:26
Jaja? Nemoj mi reæi da si im obeæao...
:38:28
Da, obeæao sam im svako jaje,
koje snesem ovaj mesec.

:38:31
I kada možemo
da oèekujemo prvu pošiljku?

:38:34
Veæ me tera,
obavestiæu vas.

:38:39
Zadovoljstvo je trgovati
sa vama, gospodine.

:38:42
Krelcu.
:38:45
-Šta je?
-Lagao si ih.

:38:47
Nisam lagao, luko.
Samo sam preæutao istinu.

:38:52
-Daæu im ono što sam obeæao.
-Što je ništa.

:38:54
I upravo to æe i dobiti.
:38:56
A šta æeš dati nama?
:38:59
Potisak!
:39:03
Je si li dobro, draga? Mhm. Dobro, dobro.
:39:08
To æe vam pomoæi,
da se priviknete na potisak.

:39:11
Ova napetost me ubija!
:39:13
Nju æe ubiti.
:39:15
Pusti!
:39:22
Hajde, maši!
:39:27
Uspeæeš! Maši!
:39:34
To radi!
:39:38
Je li to tvoje prvo u-letanje?
:39:56
Kontrola!
:39:58
Nisam snela ni jedno jaje.

prev.
next.