Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:39:03
Je si li dobro, draga? Mhm. Dobro, dobro.
:39:08
To æe vam pomoæi,
da se priviknete na potisak.

:39:11
Ova napetost me ubija!
:39:13
Nju æe ubiti.
:39:15
Pusti!
:39:22
Hajde, maši!
:39:27
Uspeæeš! Maši!
:39:34
To radi!
:39:38
Je li to tvoje prvo u-letanje?
:39:56
Kontrola!
:39:58
Nisam snela ni jedno jaje.
:40:00
Sakri me.
:40:01
Tri dana, nijedno.
:40:03
-Zašto nam nisi rekla?
-Sakri me.

:40:05
Bila sam previše
zaposlena letenjem.

:40:06
Dolaze!
:40:08
-Sakri me!
-Sakri se sam!


prev.
next.