Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:40:00
Sakri me.
:40:01
Tri dana, nijedno.
:40:03
-Zašto nam nisi rekla?
-Sakri me.

:40:05
Bila sam previše
zaposlena letenjem.

:40:06
Dolaze!
:40:08
-Sakri me!
-Sakri se sam!

:41:09
Udvostruèi im hranu.
:41:12
Hoæu da sve budu debele
kao ta.

:41:19
Ceo život mi je
prošao pred oèima!

:41:23
Bilo je stvarno dosadno.
:41:27
Semenke! Moje omiljene!
:41:31
Èekajte.
:41:39
Ne, èekajte!
:41:44
Babs, molim te! Banti!
:41:46
Molim vas! Stanite!
:41:48
Stanite!
:41:55
Stanite!
:41:58
Nešto nije u redu,
zar ne vidite?


prev.
next.