Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:42:03
Èudne kutije su došle na farmu.
Babs nije snesla nijedno jaje,...

:42:07
a nisu je odveli.
Daju nam dodatnu hranu.

:42:09
Zar ne vidite šta se dogaða?
Tove nas.

:42:12
Sve æe nas pobijati!
:42:18
Pretjeruješ!
:42:20
Nije tako
mislila, devojke.

:42:22
Samo malo!
:42:23
Nastavite da jedete.
Saèuvajte nešto i za mene.

:42:25
Šta to radiš? Kako se usuðuješ?
:42:27
Pusti me!
:42:28
Slušaj, video sam neke piliæe
koji su se upravo izlegli

:42:31
i rekao bih da si
i ti pre 20 minuta.

:42:33
Šta ti to znaèi?
:42:34
Znaèi da se malo opustiš.
:42:36
U Americi imamo
jedno pravilo.

:42:39
Ako hoæeš nekoga da motivišeš,
ne spominji smrt.

:42:41
Smešno. Ovde imamo pravilo
"uvek reci istinu".

:42:44
To je baš pametno...
:42:47
Jedan besplatan savet.
Ako hoæeš da uèestvuju,

:42:51
reci im ono što žele da èuju.
:42:53
Misliš laž.
:42:55
Opet poèinjemo. Znaš li šta je tvoj problem?
Naporna si!

:42:59
Zašto? Jer sam poštena?
Ja brinem šta im se dogaða,

:43:02
a što ne bih oèekivala od
"usamljenoga jahaèa".

:43:06
Nadam se da nikad neæeš
brinuti za mene.

:43:08
Veruj mi
da neæu.

:43:10
-Dobro!
-U redu.

:43:59
Šta se ovde dešava?

prev.
next.